Thông tin chi tiết

Trạng tháiĐang mở bán
Giá 10 - 21 tỷ
Thời gian xây dựng01/2019
Thời gian giao nhà03/2025
Quy mô03/2025
Số tầng2
Số căn hộ
Chủ đầu tưCity Garden

Sunshine Gardent City

Bất động sản Maxweb

Hỗ trợ 24/7


Số tiền vay

VNĐ

Thời gian tiền vay

Năm

Lãi suất vay

%/năm

Loại hình vay

Tổng số tiền lãi phải trả

500.000.000 đ

Tổng số tiền phải trả

5.000.000.000 đ

Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
Tổng 0 0

Danh mục: ,